De spelers, staf en het clubbestuur

wensen U allen

een sportief, succesvol maar vooral een

 

Gezond 2015 met veel geluk en vriendschap!

 

 

Celebration toast with champagne