Zie bijlage ivm instructies gebruik kunstgrasveld

http://www.blauwvoetotegem.be/wp-content/uploads/2019/09/Instructies-gebruik-kunstgrasveld.pdf

Instructies gebruik kunstgrasveld
-Het kunstgrasveld mag enkel betreden worden met sportschoenen met vlakke
zolen of met voetbalschoenen met korte kunststofnoppen (multistuds).
Verboden: lange of stalen noppen.

-Het kunstgrasveld mag enkel betreden worden met proper schoeisel.
De zolen van het schoeisel moeten verplicht proper gemaakt worden via de
schoonlooprooster alvorens het kunstgrasveld te betreden.

-Er geldt een volledig rookverbod binnen de accommodatie van de ploeg. Het is
bijgevolg dan ook ten strengste verboden te roken binnen de omheining van het
kunstgrasveld. Ook gedoofde peukjes of sigaretten mogen niet meegenomen
worden binnen de omheining of op de grond achter gelaten worden.

-Het is verboden kauwgom te gebruiken binnen de omheining van het
kunstgrasveld.

-Het is verboden elke vorm van drank of snacks en elke vorm van glas mee te
brengen binnen de om heining van het kunstgrasveld. Enkel water in herbruikbare
flessen of in drinkbussen zijn toegelaten.

-Er mag geen afval achter gelaten worden op het kunstgrasveld of binnen de
omheining ervan. Elke afgevaardigde is verantwoordelijk voor zijn eigen bank!
Er mogen geen zware of puntige voorwerpen op het kunstgrasveld geplaatst
worden.

-Verplaatsbare doelen mogen niet gesleept worden over kunstgrasveld.
Verplaatsbare doelen beveiligen met balk achteraan.

-Wij willen ons manifesteren als een positieve ploeg. Wij moedigen enkel onze
eigen ploeg aan, en weerhouden ons van negatieve commentaar richting
scheidsrechter(s) en tegenstrevers.