Geachte Sponsor,

Beste Blauwvoetmedewerker,

 

Rond Kerstmis maken de meesten zich op voor het eindejaarsgebeuren en de daaraan gekoppelde festiviteiten.  We houden er alvast aan, bij het lezen van deze brief, U en uw geliefden onze beste wensen van voorspoed, gezondheid en geluk namens onze Club over te maken.

 

Voor KV Blauwvoet Otegem was 2018 op sportief vlak een vrij stabiel jaar.  Onze Jeugdwerking veranderde van uitzicht en dat begint zijn vruchten af te werpen. Jonge spelertjes vinden terug de weg naar de Blauwvoet – terreinen.

 

Dit alles kan enkel verwezenlijkt worden door de inzet en vrijwillige werkkracht van al onze medewerkers, die elke week klaar staan opdat onze ploegen in optimale omstandigheden zouden kunnen voetballen.

2019 wordt wellicht ook hèt jaar in de geschiedenis van de club waar het gewone groene gras wordt ingeruild voor een kunstgrasveld.

 

Vanzelfsprekend richten wij ook een speciaal woordje van dank en waardering aan de vele sponsors die KV Blauwvoet Otegem ondersteunen.  Deze steun is dan ook voor de Bestuursleden van het Jeugdcomité en het Dagelijks Bestuur een stimulans om op dezelfde weg door te gaan.

 

Als blijk van appreciatie voor uw sympathie en jaarlijkse medewerking, nodigt KV Otegem U en Uw partner uit op de Nieuwjaarsreceptie op zondag 20 Januari 2019 vanaf 11u in onze voetbalkantine.  Deze wordt georganiseerd door het Jeugdcomité en het Dagelijks Bestuur samen.

Teneinde wij onze voorbereidingen zo optimaal mogelijk zouden kunnen organiseren, vragen wij U onze secretaris Lode Taelman (0479/74.86.16 of kv.blauwvoet.otegem@telenet.be)  te verwittigen voor 15/01/’19 indien U NIET AANWEZIG kunt zijn.

 

Wij rekenen op Uw aanwezigheid en hopen er U persoonlijk te mogen begroeten.

 

De Voorzitter van de VZW

Mathieu Salembier  

 

Nieuw : op zondag 17/2 thuis tegen Dottenijs houden we een Footdinner in onze kantine ! Meer info volgt op onze website of op 0479/748616.